Nauczyciele klas 1-8

 

Nazwisko i imię

 

Przedmioty

Aftyka Karol

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego,geografii

Andrzejczyk Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki, informatyki

Andrzejewska Renata 

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel informatyki, techniki, plastyki, logopedii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej

Borkowska Izabela

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel muzyki,plastyki, specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia-urlop zdrowotny

Bremensztul Magdalena

nauczyciel  początkujący

psycholog szkolny - urlop

Burdzy Ada

nauczyciel kontraktowy

wychowawca świetlicy, specjalista pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej

Burdzy Beata

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Chmura - Grzegorowska Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego, specjalista terapii pedagogicznej

Chojnacki Radomir

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego, historii, geografii

Chuda-Jaworska Kinga

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel chemii i wychowania fizycznego, specjalista resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, nauczyciel bibliotekarz, specjalista terapii pedagogicznej,instruktor pływania, instruktor lekkoatletyki, instruktor rekreacji - fitness, DYREKTOR SZKOŁY

Chudzik Izabela

nauczyciel kontraktowy

specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny, specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki społecznej, specjalista terapii pedagogicznej z arteterapią, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczyciel geografii, nauczyciel biologii

Dzikowska Regina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel religii

Deneka Ewa

nauczyciel początkujący

nauczyciel bibliotekarz

Filozof Marcin

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

Gałkowska Ewelina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog

Górniak Anna

nauczyciel mianowany

pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej, specjalista oligofrenopedagog-

Górska Katarzyna

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, informatyki, specjalista edukacji i terapii osób z zaburzeniami autyzmu, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalista pedagogiki opiekuńczo – prewencyjnej, oligofrenopedagog

Ilnicka Olga

nauczyciel  kontraktowy

nauczyciel chemii, fizyki

Iwanowska Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy koszykówki, instruktor pływania

Jaworski Michał

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy, nauczyciel bibliotekarz

Kaczor Iwona

nauczyciel  mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego

Kelati Marta

nauczyciel początkujący

nauczyciel bibliotekarz

Kalinowska Anna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, muzyki, oligofrenopedagog

Kowalska Beata

nauczyciel mianowany

nauczyciel matematyki, fizyki

Kubala Natalia

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog

Kubala Łukasz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy, instruktor pływania

Kunicka Agnieszka

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego-wicedyrektor ds. klas 5-8

Leroch - Plecińska Paulina

nauczyciel początkujący

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, specjalista integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel geografii, edukacji wczesnoszkolnej

Liro Oliwia

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel języka angielskiego, matematyki

Lisakowska Joanna

nauczyciel kontraktowy

wychowawca świetlicy, specjalista pedagogiki opiekuńczo wychowawczej

Łykus Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, specjalista terapii pedagogicznej z socjoterapią

Mackiewicz Grażyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog

Makowska-Rybak Iwona

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca w świetlicy - urlop zdrowotny

Mańkowska Katarzyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, specjalista oligofrenopedagog

Marek-Konopska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog z pedagogiką wspierającą, specjalista terapii pedagogicznej

Meissner Sylwia

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego

Nowak Magdalena

nauczyciel początkujący

psycholog szkolny

Olczak Monika

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii, WOS-u

ks.Pawłowski Łukasz

nauczyciel mianowany

nauczyciel religii

Pogłódek Krystyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel biologii, fizyki, wychowania fizycznego, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog

Ponarad Magdalena

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego, geografii, muzyki, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, specjalista resocjalizacji z interwencją kryzysową

Protasewicz Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolej, specjalista oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej

Przekop Marta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka angielskiego

Ptaszek Beata

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel logopeda

Ptaszyńska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego

Rothkegel Janina

nauczyciel  dyplomowany

nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki, edukacja  wczesnoszkolna

Sindrewicz Kamila

nauczyciel mianowany

nauczyciel wspułorganizujący proces kształcenia, specjalista integracji sensorycznej, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji, pedagogika korekcyjna z arteterapią

Sochalec Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki i informatyki

Stodolska Barbara

nauczyciel mianowany

nauczyciel świetlicy, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Stępień Seweryna

nauczyciel  mianowany

nauczyciel matematyki, informatyki, specjalista terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna

Szczygieł Katarzyna

nauczyciel kontraktowy

psycholog szkolny, oligofrenopedagog - urlop

Szeremeta Janina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel przyrody, wychowania do  życia w rodzinie, specjalista oligofrenopedagog - urlop zdrowotny

Szmytka Justyna

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel bibliotekarz, języka polskiego

Szymczak Violetta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-wicedyrektor ds. klas 1-4

Śliwińska Danuta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor L.A. II klasy, trener koszykówki - urlop zdrowotny

Telega-Piątkowska Joanna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka angielskiego, historii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji

Tymińska Edyta

nauczyciel stażysta

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wełniak Anna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel religii, przyrody, edukacji wczesnoszkolnej

Wróblewski Paweł

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. , instruktor pływania

Zdanowicz Wioletta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Zioła Anna

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją terapia pedagogiczna z arteterapią

Zubrzycki Piotr

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki

Żak - Rybaczuk Małgorzata

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, techniki