Nauczyciele klas 1-8

 

Nazwisko i imię

 

Przedmioty

Adamiak Marta

 nauczyciel

psycholog szkolny

Aftyka Beata

nauczyciel dyplomowany  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalita zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog

Aftyka Karol

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego,geografii

Andrzejczyk Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki, informatyki

Andrzejewska Renata 

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel informatyki, techniki, plastyki, logopedii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej

Bocheńska Oktawia

 nauczyciel  wychowawca świetlicy

Burdzy Ada

nauczyciel początkujący

wychowawca świetlicy, specjalista pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej

Burdzy Beata

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Chmura - Grzegorowska Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego, specjalista terapii pedagogicznej

Chojnacki Radomir

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego, historii, geografii

Chuda-Jaworska Kinga

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel chemii i wychowania fizycznego, specjalista resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, nauczyciel bibliotekarz, specjalista terapii pedagogicznej,instruktor pływania, instruktor lekkoatletyki, instruktor rekreacji - fitness, DYREKTOR SZKOŁY

Chudzik Izabela

nauczyciel początkujący

specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny, specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki społecznej, specjalista terapii pedagogicznej z arteterapią, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczyciel geografii, nauczyciel biologii

Dzikowska Regina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel religii

Dąbrowska Agnieszka

 nauczyciel dyplomowany  specjalista zajęć socjoterapeutycznych

Deneka Ewa

nauczyciel początkujący

nauczyciel terapii sensorycznej

Filozof Marcin

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

Gruszczyński Jarosław

 nauczyciel początkujący  psycholog szkolny

Górniak Anna

nauczyciel mianowany

pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej, specjalista oligofrenopedagog-

Ilnicka Olga

nauczyciel  kontraktowy

nauczyciel chemii, fizyki

Iwanowska Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy koszykówki, instruktor pływania

Jaworski Michał

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy, nauczyciel bibliotekarz

Kaczor Iwona

nauczyciel  mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego

Kelati Marta

nauczyciel początkujący

nauczyciel bibliotekarz

Kalinowska Anna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, muzyki, oligofrenopedagog

Kiełbasiak Olga

 nauczyciel początkujący  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kowalska Beata

nauczyciel mianowany

nauczyciel matematyki, fizyki

Krawiec Dariusz

 nauczyciel dyplomowany  język polski

Kubala Natalia

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog

Kubala Łukasz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy, instruktor pływania

Kunicka Agnieszka

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego-wicedyrektor ds. klas 5-8

Leroch - Plecińska Paulina

nauczyciel początkujący

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, specjalista integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel geografii, edukacji wczesnoszkolnej

Liro Oliwia

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel języka angielskiego, matematyki

Lisakowska Joanna

nauczyciel początkujący

wychowawca świetlicy, specjalista pedagogiki opiekuńczo wychowawczej

Ks. Lityński Paweł

 nauczyciel mianowany  nauczyciel religii

Łykus Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, specjalista terapii pedagogicznej z socjoterapią

Makowska-Rybak Iwona

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca w świetlicy - urlop zdrowotny

Mańkowska Katarzyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, specjalista oligofrenopedagog  - urlop zdrowotny

Marek-Konopska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog z pedagogiką wspierającą, specjalista terapii pedagogicznej

Mazur Martyna

 nauczyciel początkujący  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Meissner Sylwia

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego

Malinowska Ewa

 nauczyciel mianowany  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Olczak Monika

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii, WOS-u

Pogłódek Krystyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel biologii, fizyki, wychowania fizycznego, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog

Pokuć Ewelina

 nauczyciel początkujący  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Protasewicz Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolej, specjalista oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej - urlop zdrowotny

Przekop Marta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka angielskiego

Ptaszek Beata

nauczyciel początkujący

nauczyciel logopeda

Katarzyna Robaszewska

nauczyciel początkujący

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, informatyki, specjalista edukacji i terapii osób z zaburzeniami autyzmu, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalista pedagogiki opiekuńczo - prewencyjnej, oligofrenopedagog

Rothkegel Janina

nauczyciel  dyplomowany

nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki, edukacja  wczesnoszkolna

Sindrewicz Kamila

nauczyciel mianowany

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, specjalista integracji sensorycznej, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji, pedagogika korekcyjna z arteterapią - urlop zdrowotny

Sochalec Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki i informatyki

Spyrka Paulina

 nauczyciel początkujący  wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Stępień Seweryna

nauczyciel  mianowany

nauczyciel matematyki, informatyki, specjalista terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna

Szczygieł Katarzyna

nauczyciel początkujący

psycholog szkolny, oligofrenopedagog - urlop

Szmytka Justyna

nauczyciel początkujący

nauczyciel bibliotekarz, języka polskiego

Szymczak Violetta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-wicedyrektor ds. klas 1-4 - urlop zdrowotny

Śliwińska Danuta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor L.A. II klasy, trener koszykówki

Telega-Piątkowska Joanna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka angielskiego, historii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji - urlop zdrowotny

Telega - Jancewicz Elżbieta

 nauczyciel początkujący  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Woroniecka Joanna

 nauczyciel dyplomowany  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, specjalista zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej

Wróblewski Paweł

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. , instruktor pływania

Zioła Anna

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją terapia pedagogiczna z arteterapią