Nauczyciele klas 1-8

 

Nazwisko i imię

 

Przedmioty

Andrzejczyk Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki, informatyki

Andrzejewska Renata 

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel informatyki, techniki, plastyki, logopedii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny

Borkowska Izabela

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel muzyki,plastyki, specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający-urlop zdrowotny

Bremensztul Magdalena

nauczyciel  stażysta

psycholog szkolny

Burdzy Ada

nauczyciel kontraktowy

wychowawca świetlicy, pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

Burdzy Beata

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Chojnacki Radomir

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel języka angielskiego, historii, geografii

Chuda-Jaworska Kinga

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel chemii i wychowania fizycznego, specjalista resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, nauczyciel bibliotekarz, specjalista terapii pedagogicznej - DYREKTOR

Chudzik Izabela

nauczyciel kontraktowy

specjalista oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny, specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki społecznej, terapia pedagogiczna z arteterapią, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, nauczyciel geografii, nauczyciel biologii

Cichocka Krystyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, specjalista socjoterapii i resocjalizacji

Dzikowska Regina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel religii

Filozof Marcin

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego

Gałkowska Ewelina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog

Górniak Anna

nauczyciel mianowany

pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej, specjalista oligofrenopedagog-urlop zdrowotny

Górska Katarzyna

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel wspomagający, informatyki, edukacji i terapii osób z zaburzeniami autyzmu, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo – prewencyjna, oligofrenopedagog

Gryganiec Agnieszka

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel języka angielskiego

Ilnicka Olga

nauczyciel  kontraktowy

nauczyciel chemii, fizyki

Iwanowska Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy koszykówki

Jaworski Michał

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy

Kaczor Iwona

nauczyciel  mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego

Ks. Kaśczyszyn Piotr

nauczyciel  stażysta

nauczyciel religii

Kelati Marta

nauczyciel stażysta

nauczyciel bibliotekarzKoszewska

Koszewska Paulina

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel języka angielskiego

Kowalska Beata

nauczyciel mianowany

nauczyciel matematyki, fizyki

Konieczna Danuta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kubala Natalia

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog

Kubala Łukasz

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A. II klasy

Kunicka Agnieszka

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego-wicedyrektor ds klas 5-8

Leroch - Plecińska Paulina

nauczyciel stażysta

nauczyciel wspomagający, integracja sensoryczna, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel geografii, edukacji wczesnoszkolnej

Liro Oliwia

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego, matematyki

Lisakowska Joanna

nauczyciel stażysta

wychowawca świetlicy

Łuka Alicja

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego

Łykus Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, terapia pedagogiczna z socjoterapią

Mackiewicz Grażyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog - urlop dla poratowania zdrowia

Makowska-Rybak Iwona

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca w świetlicy

Mańkowska Katarzyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka polskiego, specjalista oligofrenopedagog

Marek-Konopska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog z pedagogiką wspierającą, terapia pedagogiczna - urlop dla poratowania zdrowia

Meissner Sylwia

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego

Nowak Magdalena

nauczyciel stażysta

psycholog szkolny

Olczak Monika

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii, WOS-u

ks.Pawłowski Łukasz

nauczyciel mianowany

nauczyciel religii

Pogłódek Krystyna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel biologii, fizyki, wychowania fizycznego, specjalista socjoterapii i resocjalizacji, oligofrenopedagog

Ponarad Magdalena

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka niemieckiego, geografii, muzyki, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, resocjalizacja z interwencją kryzysową

Protasewicz Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolej, specjalista oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna - urlop dla poratowania zdrowia

Ptaszek Beata

nauczyciel stażysta

nauczyciel logopeda

Ptaszyńska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka niemieckiego

Rothkegel Janina

nauczyciel  dyplomowany

nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki, nauczanie wczesnoszkolne

Schmidt Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sindrewicz Kamila

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel wspomagający, pedagogika wczesnoszkolna, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji, pedagogika korekcyjna z arteterapią

Sochalec Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel matematyki i informatyki

Stodolska Barbara

nauczyciel mianowany

nauczyciel świetlicy, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Stelmasik Marzanna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel przyrody,biologii, chemii, terapii pedagogicznej-urlop zdrowotny

Stępień Seweryna

nauczyciel  mianowany

nauczyciel matematyki, informatyki, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna

Sudryk Izabela

nauczyciel stażysta

nauczyciel bibliotekarz, języka angielskiego, muzyki

Staliś Agata

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szczygieł Katarzyna

nauczyciel kontraktowy

psycholog szkolny, oligofrenopedagog

Szeremeta Janina

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel przyrody, wychowania do  życia w rodzinie, specjalista oligofrenopedagog - urlop zdrowotny

Szmytka Justyna

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel bibliotekarz, języka polskiego

Szymczak Violetta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-wicedyrektor ds klas 1-4

Śliwińska Danuta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor L.A. II klasy, trener koszykówki

Telega-Piątkowska Joanna

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel języka angielskiego, historii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji

Tymińska Edyta

nauczyciel stażysta

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, pedagog szkolny

Wróblewski Paweł

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel wychowania fizycznego, trener L.A.

Zdanowicz Wioletta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Zioła Anna

nauczyciel mianowany

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją terapia pedagogiczna z arteterapią

Zubrzycki Piotr

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, informatyki