Zgoda na udział w projekcie

Zgoda

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………….. w projekcie, pn. „Junior-Senior, czyli między nami pokoleniami” w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

*Założeniem projektu jest współpraca międzypokoleniowa pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej                  nr 2  Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu klasy 1-6, a pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu. Projekt polega na wspólnym uczestnictwie w warsztatach artystycznych,  wspólnej wymianie doświadczeń, dzieleniu się wiedzą, konfrontacji dwóch światów i zderzenia dwóch kultur: pokolenie ludzi młodych i seniorów  oraz stworzeniu nowych międzypokoleniowych przyjaźni: „przyszywana babcia” – „przyszywany wnuk”.

                           Koordynatorzy projektu ze strony Szkoły:

Marzena Kata – pedagog szkolny

 Beata Burdzy – opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

…………………………………………..

data i podpis rodzica/opiekuna

Pliki do pobrania