A współpraca trwa...

W dniu 5 stycznia 2017 r. uczniowie z SP 2 po raz kolejny odwiedzili mieszkańców DPS OSTOJA w Zgorzelcu w ramach wspólnego projektu ,,Junior – Senior, czyli między nami pokoleniami”. Choć minął już świąteczny czas  uczniowie odpowiadając na zaproszenie dyrekcji placówki przedstawili mieszkańcom jasełka, które przygotowała s. Agnieszka Bąk.  Uczniowie zagrali role w sposób profesjonalny. Bez żadnej tremy dzieci występem dały  mieszkańcom dużo zadowolenia i wzruszeń. To poświąteczne spotkanie po raz kolejny pokazało jak ważna jest integracja międzypokoleniowa, z której płyną ogromne korzyści – zarówno dla dzieci, jak  i seniorów.