Podsumowanie współpracy polsko-niemieckiej klasa 4bi

Opiekunowie: Monika Pinkowicz oraz Danuta Śliwińska