Wyniki Szkolnej Ligi Klas za miesiąc GRUDZIEŃ

 

W grudniu zbieraliśmy makulaturę oraz zużyte baterie.

Dodatkowo doliczamy punkty za „Dzień Czapki Mikołajowej” w ramach akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

Wyniki klasyfikacji za miesiąc LISTOPAD:

1A. – 18,86 pkt = 0,77 pkt makulatura (9,3kg), 0,09 pkt baterie (0,84kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

1B. – 19,49pkt = 1,49 pkt makulatura (17kg),  0 pkt baterie, 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

1C. – 25,36 pkt = 6,45 pkt makulatura (96kg), 0,91 pkt baterie (10,08kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

2A.  – 20,11 pkt= 1,54 pkt makulatura (18,5kg), 0,57 pkt baterie (5kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

2B. –18,68 pkt = 0 pkt makulatura, 0,68 pkt baterie (4,2kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

3A. – 25,13 pkt = 4,2 pkt makulatura (47,53kg), 3,93 pkt baterie (32,73kg) , 17 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

3B. – 24,49 pkt = 5,19 pkt makulatura (65kg), 1,3 pkt baterie (12kg) , 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

3C. – 22,95 pkt = 3,81 pkt makulatura (50kg), 1,14 pkt baterie (11kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

3D. – 21, 94 pkt = 1,91 pkt makulatura (24kg), 2,03 pkt baterie (18,7kg) , 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

3E. – 19,23 pkt = 1,19 pkt makulatura (10kg), 0,04 pkt baterie (0,4kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

4A. – 28,93 pkt = 9,72 pkt makulatura (156,15kg), 1,21 pkt baterie (14,5kg) , 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

4B – 40,11 pkt = 5,11 pkt makulatura (70kg), 18 pkt baterie (181,10kg), 17 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

4C. – 39,84 pkt = 18 pkt makulatura (224,8kg), 3,84 pkt baterie (35,28kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

4D. – 18,52 pkt = 0 pkt makulatura, 0,52 pkt baterie (4kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

5A. – 18 pkt = 0 pktmakulatura, 0 pkt baterie, 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

5B. – 18,82 pkt = 0,57 pkt makulatura (5,2 kg), 0,25 pkt baterie (1,72kg), 18 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

5C. – 19,88 pkt = 3,88 pkt makulatura (41,7kg), 0 pkt baterie, 16 pkt Dzień Czapki Mikołajowej

5D. – 19,2 pkt = 1,61 pkt makulatura (25 kg), 0,59 pkt baterie (7kg), 17 pkt Dzień Czapki Mikołajowej