PODSUMOWANIE CZYTELNICTWA ZA LISTOPAD 2018 r. W KLASACH IV-V

Klasa

Ilość wypożyczonych książek przez uczniów

Ilość wypożyczeń w przeliczeniu na ucznia

4 a

8

0,3

4 b

8

0,4

4 c

7

0,3

4 d

6

0,3

5 a

5

0,2

5 b

6

0,3

5 c

11

0,5

5 d

9

0,5