PODSUMOWANIE CZYTELNICTWA ZA LUTY 2019 r. W KLASACH I – III

Klasa

Ilość wypożyczonych książek przez uczniów

Ilość wypożyczeń w przeliczeniu na ucznia

1 a

28

1,4

1 b

15

0,9

1 c

25

1,2

1 d

35

1,7

2 a

8

0,5

2 b

21

1,1

2 c

12

0,5

3 a

19

0,8

3 b

1

0,05