PROJEKT Z PRZYRODY W KLASIE 6D

    Projekt, jako metoda nauczania, jest niezwykle atrakcyjny i kształcący dla ucznia - łączy wiedzę z wielu dziedzin, uczy twórczego myślenia, wychodzenia z inicjatywą, korzystania z różnych źródeł informacji, wartościowania prezentacji i samooceny pracy. Uczniowie klasy 6d przygotowali projekty edukacyjne, które zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom na lekcji przyrody. Tematy do swoich projektów wybierali samodzielnie, dogłębnie w grupach badali zjawiska, które ich zainteresowały i pozwoliły na poszerzenie wiedzy w wybranej dziedzinie. Stosowanie rozmaitych strategii, rozwiązywanie problemu, umiejętność opracowania wniosków, stawiania dobrych pytań, jest kluczowe w nowoczesnej szkole, która uczy również umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Projekt to metoda, która doskonali typowe szkolne umiejętności (czytanie ze zrozumieniem, korzystanie z różnych źródeł informacji, liczenie), ale najważniejsze jest twórcze myślenie, odpowiedzialność, współdziałanie w grupie i planowanie pracy.

Janina Szeremeta