PODSUMOWANIE CZYTELNICTWA ZA MAJ 2019 r. W KLASACH I – III, IV - V

PODSUMOWANIE CZYTELNICTWA ZA MAJ 2019r. W KLASACH I - III

Klasa

Ilość wypożyczonych książek przez uczniów

Ilość wypożyczeń w przeliczeniu na ucznia

1 a

5

0,2

1 b

6

0,3

1 c

20

0,9

1 d

32

1,6

2 a

18

1,1

2 b

27

1,4

2 c

23

0,9

3 a

15

0,6

3 b

5

0,3

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE CZYTELNICTWA ZA MAJ 2019r. W KLASACH IV - V

Klasa

Ilość wypożyczonych książek przez uczniów

Ilość wypożyczeń w przeliczeniu na ucznia

 

4 a

21

0,8

4 b

10

0,4

4 c

3

0,1

4 d

14

1,3

5 a

1

0,04

5 b

3

0,1

5 c

7

0,3

5 d

5

0,3