STATYSTYKA WYPOŻYCZEŃ KLAS 5-8 WE WRZEŚNIU 2019 r.