CZYTELNIK MIESIĄCA

    Tytuł „Czytelnika miesiąca” w listopadzie 2019 r. zdobyła Lena Langez kl. 2d, która przeczytała 16 książek !!!