BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY W KLASIE 1B

    Uczniowie podczas zajęć, na podstawie własnych doświadczeń oraz filmu edukacyjnego pt. „Bezpieczeństwo na drodze”, zgłębiali wiedzę na temat odpowiedniego zachowania w drodze do szkoły. Poznali znaki drogowe widoczne w pobliżu naszej szkoły. Podczas zabawy ruchowej zwrócili uwagę na istotną rolę sygnalizacji świetlnej. Korzystając z tablicy interaktywnej, starali się odszukać drogę do szkoły. Na koniec wykonali własne znaki drogowe.

Agata Staliś