AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA - POLSKA 2021

Akcja sprzątanie świata – POLSKA 2021

,, Myślę, więc nie śmiecę. ‘’

Klasy 5 - 8

 

 Akcja ta jest częścią międzynarodowej  akcji wywodzącej się z Australii ,w której corocznie bierze udział blisko 40 milionów wolontariuszy.  Główny cel akcji to zwrócenie uwagi na to by nie śmiecić i segregować odpady. Działania podjęte w naszej szkole w klasach 5-8.

- Informacja o akcji w dzienniku Librus do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

- przekazanie wiadomości o sposobach realizacji i o zachęceniu uczniów do działań  - informacja do wychowawców klas.

- pogadanki w klasach na lekcjach biologii.

- gazetka tematyczna obok gabinetu biologicznego.

-wystawa prac uczniów o tej tematyce. Najwięcej prac dostarczyli uczniowie klasy 8c. ( zdjęcie zuczniów z pracami w załączeniu)

- nagranie filmu o segregacji śmieci – uczennica klasy 7a – Maja ( w załączeniu)

- praktyczna ekolekcja w klasie 7d- sprzątamy ,, Swój kawałek Polski”. Prace porządkowe wokół szkoły i na przystanku autobusowym obok szkoły. Zebrano 17kg śmieci ( 4,5 worka + śmieci wielogabarytowe_.) Pomiar masy śmieci wykonali Jan I Wiktoria z klasy 7d.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.

Koordynator klasy 5-8. Krystyna Pogłódek