KANGUR MATEMATYCZNY

    Dnia 17 marca (czwartek) 2022 r. o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2021”. Głównym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uzdolnieni uczniowie, którzy zadeklarują swój udział i opłacą wpisowe – 12 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Aby złożyć zgłoszenie do konkursu należy:

- wnieść opłatę wpisową w wysokości 12 zł,

- dostarczyć oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie podpisane przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 14 lutego do dnia 18 lutego 2022 r. Powyższy termin jest nieprzekraczalny! Uczniowie klas 2-3 przekazują pieniądze i  zgody p. Danucie Koniecznej (budynek przy ul. Reymonta); uczniowie klas 4 przekazują pieniądze i zgody swoim nauczycielom od matematyki;  uczniowie klas 5-8 przynoszą zgody i pieniądze na portiernię do p. Małgorzaty Andrzejczyk (budynek przy ul. Orzeszkowej).

Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf