KONKURS BIOLOGICZNO - EKOLOGICZNY

XXVIII Regionalny Konkurs Biologiczno – Ekologiczny

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką .

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII- VIII szkół podstawowych.

Zadaniem będzie rozwiązywanie testu - czas 30 minut.

 

I etap - eliminacje szkolne w dniu 04.października.2022 r. (wtorek)

 

Cele Konkursu

- poznanie form ochrony przyrody w Polsce - parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, parki

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty biosfery, ochrona gatunkowa/ze szczególnym

uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego oraz Karkonoskiego Parku Narodowego,

- poznanie wymagań życiowych roślin i zwierząt prawnie chronionych,

- kształtowanie właściwego stosunku do organizmów żywych

- nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną w Polsce

- rozwijanie zainteresowań uczniów ekologią i sozologią,

- zrozumienie potrzeby ochrony świata istot żywych i edukacji ekologicznej,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji,

- budzenie zainteresowań literaturą popularnonaukową na temat flory i fauny Polski z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Szczegóły na stronie szkoły.

 

Zgłoszenia indywidualne, zapisy do 28 września. na lekcji biologii lub przez librus.

 

Szkolny organizator: Krystyna Pogłódek