NARODOWY PROGRAM ROZWOJU SPORTU "POLSKI SPORT 2024"

NARODOWY  PROGRAM ROZWOJU SPORTU "POLSKI SPORT 2024"

  

            To ambitny, powszechny i długofalowy projekt, mający na celu odnowę polskiego sportu. Może się ona dokonać tylko w szkołach: na szkolnych bieżniach, boiskach, skoczniach, w salach gimnastycznych. To tam trzeba dostrzegać talenty, a potem pomagać w ich rozkwicie.

Innowacyjny, unikalny i opatentowany system, który umożliwia uczniom uczestnictwo w tym samym rzeczywistym czasie w ogólnopolskich e-spartakiadach, czyli zawodach on-line, bez konieczności opuszczania swojego szkolnego boiska czy hali. Nieistotne zatem staje się oddalenie geograficzne szkoły i wiążące się z tym problemy, np. wydatki na podróże.

Przedsięwzięcie opiera się wyłącznie na tym, co w przedmiocie Wychowanie Fizyczne zostało zapisane w szkolnej podstawie programowej. Nasza szkoła już drugi rok jest aktywnym uczestnikiem tego programu. Nasi uczniowie mają możliwość porównania swoich wyników z wynikami kolegów z innych szkół w całej Polsce.