Program " Ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu"

 

    Program jest przeznaczony dla uczniów klasy VI naszej szkoły. Jego celem jest dostarczenie wiedzy na temat szkodliwości palenia i jego negatywnego wpływu na rozwój dziecka, również propagowanie zdrowego stylu życia. Koordynatorkami  programu są pani Bożena Rożek oraz pani Iwona Meller. Przedsięwzięcie realizowane będzie w listopadzie 2014 oraz maju 2015.