Badanie wady postawy

    23.10.2014 r. w szkole przeprowadzono badania uczniów w kierunku wad postawy oraz wad stóp u 40 uczniów klas 0-VI, których rodzice wyrazili zgodę oraz opłacili badaniw w wysokości 40zł. Badanie przeprowadził mgr Tomasz Kowalik z REHABILIX CENTRUM w Poznaniu.

 

www.rehabilix-centrum.pl