XVI RODZINNY POWIATOWY KONKURS WIELKANOCNY

W ramach Konkursu
uczniowie klas I - III wykonują pisanki i palmy, do 16.03.2018 r., prace przynoszą do siostry Agnieszki Bąk, do sali 19, II piętro.

Uczniowie klas IV wykonują baranki wielkanocne,
uczniowie klas V wykonują pisanki, do 16.03.2018 r., prace przynoszą do A. Piotrowskiej, do sali 11, I piętro.

Uczniowie klas VI wykonują pisanki oraz baranki wielkanocne,
uczniowie klas VII i gimnazjum - klasy II i III wykonują pisanki i stroiki.

WAŻNE!
Prace konkursowe muszą być opisane, dyskretne wizytówki umieszczone w niewidocznym miejscu, powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa - wypisane DRUKOWANYMI LITERAMI.

Technika wykonania prac jest dowolna, nie mogą jednak zawierać elementów wykonanych fabrycznie.

Komisja oceniać będzie wyraz artystyczny prac, nawiązanie do polskich tradycji oraz technikę wykonania.

Prace można wykonywać rodzinnie, jeśli dziecko wykona pracę samodzielnie, bardzo to docenimy.

Gorąco zachęcamy dzieci oraz ich rodziny do działań twórczych i wzięcia udziału w XVI Rodzinnym Powiatowym Konkursie Wielkanocnym.