Dzień Pracownika Socjalnego

Pamiętaliśmy również o pracownikach domu i zbliżającym się Dniu Pracownika Socjalnego, który przypada na 21 listopada. Na ręce pani Renaty Rosiejak - kierownika zespołu opiekuńczo- terapeutycznego złożyliśmy życzenia oraz symboliczne fiołki od grona pedagogicznego, pracowników szkoły i całej społeczności uczniowskiej.
Serdecznie dziękujemy za życzliwe i ciepłe przyjęcie nas na w placówce.