SPEKLAKLE PROFILKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

    W dniu 21 lutego 2019 r. w naszej szkole (w budynku przy ul. Orzeszkowej) odbyły się spektakle profilaktyczne dla uczniów klas 6,7,8, które zaprezentował Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Działanie w całości zostało sfinansowane przez Urząd Miasta w Zgorzelcu. Teatr wykorzystuje konwencję inscenizacji teatralnej jako atrakcyjną formę dla programu profilaktycznego. Przedstawiana problematyka zaprezentowanych spektakli dotyczyła zagrożeń typowych dla młodych ludzi: uzależnienia, przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa. Spektakle pt. Blogerka, Wyjść poza schemat, Pętla zdarzeń stały się punktem wyjścia do prelekcji i rozmowy z uczestnikami. Taka forma działań profilaktycznych bardzo spodobała się nie tylko uczniom, ale również nauczycielom.

Marzena Kata - pedagog