ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W KLASACH 5-8

Klasa 5a - godz. 8:00 (świetlica)

Klasa 1b - godz. 9:00 (świetlica)

Klasa 1c - godz. 10:00 (świetlica)

Klasa 1d - godz. 11:00 (świetlica)

Klasa 2a - godz. 12:00 (świetlica)

Klasa 2b - godz. 8:30 (gab. nr 18 - II p.)

Klasa 3a - godz. 8:45 (gab. nr 14- I p.)

Klasa 3b - godz. 9:15 (gab. nr 19 - II p.)

Klasa 3c - godz. 9:30 (gab. nr 11 - I p.)

Klasa 3d - godz. 9:45 (gab. nr 13 - I p.)

Klasa 4a - godz. 10:00 (gab. nr 2 - parter)

Klasa 4b - godz. 10:15 (gab. nr 10 - I p.)

Klasa 4c - godz. 10:30 (gab. nr 3 - parter)