ZGORZELEC - MOJE MIASTO. PROJEKT Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

    Grupa uczniów klasy VIc, w ramach zajęć z języka niemieckiego, od kilku tygodni zajmowała się pracą nad projektem pt. ,,Zgorzelec-moje miasto”. Szóstoklasiści mieli za zadanie przygotować ciekawą prezentację swojej miejscowości. Uczniowie podzielili swoją pracę na kilka etapów. Najpierw obmyślili metody pozyskiwania informacji, następnie, z gotowym planem do działania, gromadzili stare zdjęcia i wycinki z gazet lokalnych oraz przeprowadzali rozmowy z dorosłymi. Podczas spotkań w zespole przenosili bogactwo zdobytej wiedzy na papier, dodając opisy i komentarze pod zdjęciami. W finale swojej pracy uczniowie zaprezentowali swoje dzieło pozostałym członkom klasy, oczywiście w języku niemieckim.
 
Dorota Kupisz