APEL - GŁOS

    W sprawie likwidacji Biblioteki Pedagogicznej znajdującej się w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich 1. Likwidacja Biblioteki Pedagogicznej stoi w sprzeczności z interesem społecznym mieszkańców Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Biblioteka, która posiada w swoich zasobach ponad 33 tysiące książek, publikacji naukowych, które służyły uczniom, studentom, nauczycielom i wszystkim tym, którzy chcieli podnieść poziom swojego wykształcenia i wiedzy, powinna nadal funkcjonować. Zwracamy się do decydentów o powstrzymanie procesu likwidacji Biblioteki Pedagogicznej. System oświaty nabrał cech uniwersalnych „ zaawansowane społeczeństwa potrzebują dociekań, a także szerokich badań, które służą rozwojowi społeczeństwa i poszerzają granice poznania”.  Anthony Giddens w swojej książce Socjologia PWN 2004/5 przedstawia na stronie 522 tabelę, która ukazuje stopień rozumienia piśmiennictwa i nie jest to niestety budująca dla nas statystyka. Dlatego też każdy z nas, któremu leży na sercu dobro oświaty, poprzez swój wpis wyrazi poparcie naszych starań o zachowanie biblioteki. Bez szerokiego poparcia uczniów, studentów, nauczycieli szkół, wykładowców akademickich, mieszkańców Zgorzelca i powiatu, a także wszystkich, którym dobro oświaty nie jest obojętne, nie będziemy mieli uprawnionego prawa reprezentowania swojego i Państwa postulatu. Poparcie zebrane dzięki Państwu prześlemy w formie stosownej petycji do Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Starosty Zgorzeleckiego.