DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

   W wyniku dotkliwej dla nas wszystkich sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącym się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji wystąpienia potrzeby jej otrzymania, przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował całodobowe przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym - Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

 

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/.