MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD 2021

   Rusza nowa edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  Również PCPR w Zgorzelcu realizuje program pod tą nazwą, w ramach którego udziela dofinansowań z PEFRON, ułatwiających egzystencję osób niepełnosprawnych, mając na uwadze dobro osób z nieoełnosprawnością. Osoby zainteresowane odsyłamy do strony internetowej: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Zgorzelcu.