AKCJA BEZPIECZEŃSTWO !!!

Uczniowie klasy 3C wzięli udział w konkursie AKCJA BEZPIECZEŃSTWO zorganizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach projektu Kampania Kolejowa ABC II. Celem inicjatywy było uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów. 

Serdecznie dziękujemy Panu Krystianowi Zubkiewiczowi za zaangażowanie, poświęcony czas i pomoc w nagraniu filmiku, który wziął udział w konkursie.

Wioletta Zdanowicz