30  Akcja Sprzątania Świata - Polska, pod hasłem " Sprzątanie świata" - łączy ludzi

Akcja sprzątania świata 2023 została przeprowadzona w naszej szkole podczas lekcji wychowania fizycznego - ostatnie 15 minut zejęć . Sprzątały klasy : 6a, 7c, 5b, 6b,7a . W akcji uczestniczyło 98 uczniów, uzbierano 10 małych worków śmieci. Posprzątano  teren wokół szkoły tj. :

- boisko sportowe
- teren wokół sali gimnastycznej
- teren wokół budynku szkolnego
- teren przed ogrodzeniem, koło przystanku i wzdłuż chodnika koło szkoły
- teren za ogrodzeniem i przed budynkiem- droga i obszar oraz plac zabaw miedzy budynkami.
Opiekunem uczniów był  nauczyciel wychowania fizycznego p. Łukasz Kubala.  

Koordynator akcji: Krystyna Pogłódek

.