GŁOŚNE CZYTANIE RAZEM Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH ORAZ CZWARTYCH

W piątek 29 września br. w naszej bibliotece odbyła się akcja głośnego czytania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który przypada właśnie w ten dzień. Wraz z moimi uczniami uczciliśmy to święto czytając książkę „ Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek czterech prawych i sześciu lewych” Justyny Bednarek. Zajęcia miały na celu postawić  książkę w centrum uwagi dziecka. Częste czytanie dzieciomi przez dzieci na głos podnosi ich poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych, pozwala na lepsze rozumienie tekstów i poleceń, poprawia koncentrację i wydłuża przedział uwagi, zwiększa skłonność do refleksji i krytycznego myślenia oraz podnosi umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego.