Zippi - klasy 1d, 2a, 2d

Zaczynamy kolejny moduł: komunikacja i projektujemy swojego przyjaciela