Przyroda w klasie 4

Klasowy Turniej  Wiedzy z działu 1 i 2. Wybieramy Najlepszych Przyrodników - Znawców Zjawisk Przyrodniczych.

 

  Dnia 21 listopada 2023 na lekcjach zastępczych - lekcja 6 i 7 ( za język polski 2 godziny ) w klasie 4a odbył się 2 godzinny Turniej Wiedzy Przyrodniczej. Zostali wybrani Liderzy grup i oni wybierali po kolei do swoich zespołów poszczególne osoby. Liderami grup zostali Anna Ostapiuk grupa 1, Hanna Grzyb grupa 2 , Amelia Jarosz grupa 3 i  Paweł Januchta grupa 4. Polina Dawydenko została wybrana  sekretarzem turnieju - notowała punkty zdobywane przez drużyny podczas zadawania pytań  stawianych przez drużyny. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie 4 zadań z działu 1 i 2. Mogły być to zadania otwarte, zamknięte lub prawda - fałsz ( minimum 3 tego typu w 1 zadaniu).

W wyniku rywalizacji wyłoniono grupę zwycięską i laureata turnieju .

Laureatem została liderka grupy 1 Anna Ostapiuk a jej grupa zajęła 1 miejsce w rywalizacji.

Laureatka otrzymała dyplom i upominek od organizatora konkursu  Wszyscy liderzy za wkład pracy drobne upominki .

Gratulacje.  Organizator: Krystyna Pogłódek