WAŻNE - OPŁATY ZA OBIADY !!!

W związku z zamknięciem roku budżetowego, zwracamy się z prośbą o niedokonywanie wpłat za obiady za miesiąc styczeń 2024r. w miesiącu grudniu. Nadpłacone kwoty za obiady za 2023 r. zostaną Państwu zwrócone, po uprzednim złożeniu w szkole wniosku o zwrot nadpłaty z podanym nr konta i kwotą zwrotu. Płatności za obiady styczniowe proszę dokonywać w styczniu w dniach od 02.01.24r. do 04.01.24r., kwota wpłaty to 8 dni x 5zł = 40 zł.
Dodatkowo informuję, że w styczniu obiady będą wydawane w drugim tygodniu nauki, tj. 8.01-12.01.24r. oraz po feriach 29.01-31.01.24r."