Zajecia z cyklu Przyjaciele Zippiego

Zajecia z cyklu Przyjaciele Zippiego, to czas na poznanie emocji dzieci, to czas szczególny...czas na empatię, na rodzące się więzi w grupie, zaufanie i pokazanie siebie - szanowanie  własnego zdania, indywidualnych opinii. Klasa 1 b i ich kreatywne  pomysły na współtworzenie zajęć dają wspaniałe efekty. Zgrany zespół, to podstawa dobrej pracy i zabawy.