Sprawozdanie z konkursu na komiks w języku niemieckim

 

Do 29.02.2024 minął termin składania projektów komiksów na Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego, którego tematem były zwyczaje wielkanocne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Swoje prace złożyły:

Ala Plecińska z kl. 7a

Zuzia Lewandowska z kl. 6b

Emilia Radwańska  w duecie z Leną Pawlicką z kl. 6b

Hania Metryka z 5a

Laura Olejniczak w duecie z Blanką Drabik z kl. 5a oraz

Kalina Kicmal również z kl. 5a

Kapituła Komisji konkursowej oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem Konkursu oraz trafność i jasność przekazu;

- walory artystyczne- oryginalne i twórcze podejście do tematu;

-jakość merytoryczna- rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie tematyki wielkanocnej

Prace zostały wysłane. Wyniki zostaną ogłoszone 20 marca 2024 roku na stronach internetowych:

- Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi: https://isp67.pl

-Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu- Biblioteka Austriacka: https://www.ba.wbp.opole.pl/

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni do 21. 03.2024 o wynikach drogą elektroniczną oraz o spotkaniu organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu- Bibliotekę Austriacką