Światowy Dzień Wody (galeria)

Obchody Światowego Dnia Wody w klasach 1-4 przebiegały w formach różnych rodzajów aktywności. Klasy przygotowały m.in. piękne plakaty dotyczące świadomości dbania o wodę. Uczniowie klasy 1b udali się w odwiedziny do Stacji Uzdatniania Wody, gdzie dowiedzieli się jaka jest droga Wody od ujęcia w studniach do obecności w naszych kranach, jak się ją uzdatnia i jak trafia do naszych domów. Dzieci z klasy 1b przygotowały również krótką inscenizację dotyczącą tradycji i obrzędów związanych z wodą oraz o konieczności dbania o naturalny skarb jakim jest WODA.