Smutne pożegnanie

Z przykrością zawiadamiamy że zmarła Pani Tacjanna Krząstek, kierownik naszej szkoły w latach 1952-1971. Postać bardzo związana z historią naszej placówki. Pani Tacjanna kierowała szkołą od momentu, gdy ta uzyskała pełny stopień organizacyjny - „Objęłam funkcję kierownika szkoły liczącej 9 nauczycieli, 200 uczniów i 10 izb lekcyjnych" wspominała po latach. Jej zasługą był gruntowny remont budynków oraz przystosowanie ich do potrzeb nowoczesnej placówki. W czasach, gdy brakowało wszystkiego, tylko ludzie o niepospolitych cechach charakteru byli w stanie skutecznie organizować i zarządzać szkołą.

Pani Krząstek odebrała 16 kwietnia 1969 roku nasz sztandar a w latach siedemdziesiątych rozpoczęła starania o budowę sali gimnastycznej.

Ostatni raz Pani Tacjanna odwiedziła nas na uroczystych obchodach sześćdziesięciolecia szkoły. Teraz pozostały po niej czarno - białe zdjęcia w kronice szkolnej...