Dorotki mają 10 lat!

Zespół taneczny „Dorotki" został założony w roku szkolnym 1999/2000 przy SP nr 2 w Zgorzelcu przez panią Dorotę Klimczak.

Źródłem inspiracji do założenia zespołu była wieloletnia praca i obserwacje dzieci z klas I - III, które lubią się bawić, tańczyć i śpiewać.

Tu w zespole mogą w sposób naturalny kształcić poczucie rytmu, elastyczność ruchu i prawidłową postawę. Oddziaływania prowadzącej wpływają na pobudzenie procesów emocjonalno - motywacyjno - intelektualnych. W toku ćwiczeń wzrasta samodzielność i samodyscyplina dzieci, które rozwijają swoje zainteresowania taneczne i artystyczne.

Grupę tworzą dziewczęta z klas II i III, a jej skład zmienia się z każdym nowym rokiem szkolnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne. Dziewczynki biorą w nich udział dobrowolnie i spontanicznie. Ich praca nad kolejnymi tańcami wymaga wysiłku i wytrwałości. Efekty prezentują na apelach, uroczystościach oraz imprezach klasowych. Od 2002 roku biorą zawsze czynny udział w Przeglądach Dorobku Szkół miasta Zgorzelca odbywającego corocznie w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Zdobywają wyróżnienia, dyplomy w konkursach i przeglądach na terenie miasta.