Nauczyciele na warsztatach

Zajęcia językowe w Goerlitz

Dnia 02 października 2010 roku w Freie Evangelische Grundschule w Goerlitz odbyły się warsztaty doskonalenia zawodowego zorganizowane przez Pana Rafała Deschke- dyrektora szkoły. Miały one na celu podnoszenie motywacji i efektywności uczenia się w polsko- niemieckich zajęciach edukacyjnych na etapie szkoły podstawowej. W zajęciach wzięli udział wszyscy nauczyciele kształcenia zintegrowanego naszej szkoły a także dyrekcja pod przewodnictwem Pani Jadwigii Buciuto i Pani Aleksandry Piotrowskiej. Zajęcia odbywały się w parach polsko- niemieckich. Podstawowym celem warsztatów była wzajemna nauka języka obcego od partnera, co niosło za sobą wiele wesołych sytuacji. Warsztaty podzielone zostały na sześć faz, w których wyróżnić należy następujące zadania: poznawanie i utrwalanie słownictwa, ćwiczenia usprawniające wymowę czy ćwiczenia pantomimiczne. Nauczyciele czerpali ze spotkania wiele przyjemności a także korzyści a na koniec otrzymali świadectwa. Z wyrazami wdzięczności dla Pana Deschke za możliwość uczestnictwa w warsztatach Pani Dyrektor wręczyła upominek w formie książki. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i wymianą wrażeń.