Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Historia szkoły

Artykuły

Szkoła dawniej

2014-11-01

„ Aby czas nie zepchnął w niepamięć…”

2014-11-13

                „ Aby czas nie zepchnął w niepamięć…”


10 września 1945 r.


W budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego odbyła się uroczysta inauguracja roku
szkolnego pierwszej polskiej szkoły. Była to Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w ówczesnych
Zgorzelicach. W dniu rozpoczęcia nauki zapisanych było 40 uczniów, a kadrę  stanowiło 5 nauczycieli.30 września 1945 r.


Inspektorat Szkolny postanowił utworzyć dwie dodatkowe szkoły z klasami I – IV.      
W obiekcie dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego powstała Szkoła Podstawowa nr 2,       
a w dzielnicy Ujazd szkoła Podstawowa nr 3 – obie były filiami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
która funkcjonowała już w odremontowanym obiekcie przy moście granicznym .

Na polecenie Inspektora Szkolnego prace przygotowawcze do otwarcia szkoły powierzono
pani Katarzynie Wołowicz i pani Stanisławie Klenowskiej.


10 października 1945 r.


Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 na Ujeździe.      
Szkoła liczyła 60 – ro uczniów i dwie klasy, pierwsza i drugą.


wrzesień 1947 r.


W Zgorzelcu nastąpiła reorganizacja szkół, w wyniku której szkoła na Ujeździe stała się
samodzielna placówką kierowaną przez pana Juliusza Chlebowicza. Od tego momentu placówka
nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 2 w Zgorzelcu.


czerwiec 1952


Szkołę opuściło 20 pierwszych absolwentów.Funkcję kierownika objęła pani Tacjanna Krząstek.


rok  1963


Został przeprowadzony kapitalny remont budynku,  klasy zostały wyposażone w nowy sprzęt
i pomoce naukowe. Pani Danuta Lis organizuje świetlicę szkolną, a w sąsiednim budynku
powstaje kuchnia i jadalnia. Rodzice wykonali i przekazali uczniom kompleks boisk sportowych.


 rok 1967


 17 kwietnia przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Zdzisław Siudnik wręczył pani
Tacjannie Krząstek sztandar szkoły.


marzec 1971 roku


 Po 19 latach kierowania szkołą pani Tacjanna Krząstek przeszła na emeryturę. Nową
panią dyrektor została nauczycielka języka polskiego pani Karolina Toczyłowska. Funkcję
tę pełniła tylko kilka miesięcy, a po jej odejściu obowiązki dyrektora przejmuje pan
Andrzej Krasowski.


lata 70 – te


 24 września 1974 roku ku uciesze uczniów i nauczycieli szczególnie wychowania fizycznego
została oddana do użytku wymarzona, nowa sala gimnastyczna, wyposażona  w szatnie, natryski
i zaplecze magazynowe.


lata 80 - te


 To czas, kiedy znacznie wzrosła liczba ludności Zgorzelca, a w konsekwencji wzrost liczebności
dzieci w szkołach. Klasy liczyły często powyżej 35 – ciu uczniów. Zaszła więc konieczność przygotowania
nowych pomieszczeń do nauki w głównym budynku szkoły. Remont obejmował modernizację starej części
budynku z dobudową nowego skrzydła do istniejących murów oraz wykonania łącznika z salą gimnastyczna. 

                                                                    

Prace zakończono w roku 1983, a szkoła znacznie poprawiła swoją bazę lokalową. W 24 izbach
lekcyjnych i 2 salach gimnastycznych w roku szkolnym uczyło się 867  uczniów 30 –tu oddziałach
klasowych.  Szkoła zatrudniała wtedy 53 nauczycieli.


rok 1985


 Lata 80 – te wypełnione były praca nad Patronem Szkoły. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego klasy
zgłaszały swoich kandydatów. Spośród 4 kandydatów młodzież w plebiscycie wybrała postać pisarz
Jarosława Iwaszkiewicza.


wrzesień 1989 rok


Obowiązki dyrektora przejmuje pani Elżbieta Nowak i pełni je do końca sierpnia 2002 roku.


rok 1999


W związku z reformą oświaty  na bazie Szkoły Podstawowej utworzono Zespół Szkół
Publicznych nr 2. W budynkach szkoły mieściły się teraz dwie placówki: 6 – letnia Szkoła
Podstawowa i 3 – letnie Gimnazjum. Powrót do pierwotnej nazwy szkoły nastąpił 1 września
2002 roku.


rok 2002


Od 1 września obowiązki dyrektora przejmuje pani Jolanta Rybotycka. Prace związane
z modernizacją szkoły objęły renowację pomieszczeń wymianę okien. Powstaje plac zabaw, 
„ zielona klasa”, a przy sali gimnastycznej siłownia. Ponieważ rejon szkoły jest rozległy,
a dzieci często dowożone do szkoły samochodami urządzono osobny parking poza
placem szkolnym.


26 maja 2003 roku


Ze względu na wcześniejsze bogate doświadczenia wynikające z realizacji idei integracji
szkoła uzyskała status Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Osobą najbardziej
zaangażowaną w realizację programu integracji w środowisku szkolnym była zastępca dyrektora
pani Anna Śliwińska, dla której pełna integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi była
ideą najwyższej wagi. Dzięki inicjatywie pani Anny Śliwińskiej mieliśmy i mamy klasy integracyjne,
w których dzieci z różnymi dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi znajdują swoje miejsce i wsparcie
nauczycieli i pedagogów.

Do realizacji powyższych celów w szkole powstały i funkcjonują do dziś gabinety: terapii
ogopedycznej  w którym pracowała pani Agata Zwolak a obecnie pani Joanna Małdrzykowska, 
terapii pedagogicznej  kiedyś miejsce pracy pani Iwony Meller, obecnie pani Katarzyny Cisińskiej,
terapii psychologicznej pani Iwony Meller.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: „ Aby czas nie zepchnął w niepamięć…”

Kadra pedagogiczna

2014-11-01

Uczniowie naszej szkoły

2012-12-15

Szkolne wydarzenia

2013-01-13Kalendarium

Czwartek, 2018-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza

Lokalizacja


Ilosc zapytan : 137