Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię

Przedmioty

Andrzejewska Renata

nauczyciel informatyki, zajęć artystycznych i technicznych, logopeda, specjalista socjoterapii i resocjalizacji - nauczyciel mianowany

Bielecka Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta-nauczyciel mianowany; nauczyciel na urlopie zdrowotnym

Borkowska Izabela

auczyciel muzyki ,plastyki ,specjalista oligofrenopedagog i nauczyciel wspomagający- nauczyciel dyplomowany

Burdzy Ada

wychowawca świetlicy-nauczyciel kontraktowy

Burdzy Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel mianowany

Chojnacki Radomir

nauczyciel j. angielskiego ,historii  i geografii- nauczyciel kontraktowy

Chuda-Jaworska Kinga

nauczyciel chemii i wych-fiz, specjalista resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, menadżer zarządzania oświatą – nauczyciel dyplomowany

Chudzik Izabela

specjalista oligofrenopedagog,nauczyciel wspomagający,terapeuta zajęciowy-nauczyciel kontraktowy

Cichocka Krystyna

nauczyciel wych-fiz. , edukacji dla bezpieczeństwa, specjalista socjoterapii i resocjalizacji - nauczyciel dyplomowany

Czajkowska Maria

nauczyciel j.niemieckiego, matematyki, zajęcia na basenie-nauczyciel dyplomowany

Czechowska Alina

nauczyciel matematyki, logopeda, terapeuta terapii pedagogicznej, specjalista terapii Integracji Sensorycznej-nauczyciel dyplomowany

Daśko Magdalena

nauczyciel religii-nauczyciel stażysta

Filozof Marcin

nauczyciel wych-fiz-nauczyciel dyplomowany

Fink-Wojtków Anita

nauczyciel j. angielskiego, specjalista oligofrenopedagog, kurs zarządzania oświatą- nauczyciel dyplomowany

Gałkowska Ewelina

nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany

Gierwatowska Paulina

nauczyciel j. angielskiego- nauczyciel kontraktowy; nauczyciel na urlopie macierzyńskim

Gorąca Ilona

nauczyciel bibliotekarz, specjalista oligofrenopedagog – nauczyciel mianowany;nauczyciel na urlopie macierzyńskim

Górecka Elżbieta

nauczyciel j.polskiego, terapeuta-nauczyciel dyplomowany

Górniak Anna

pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej ,specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel mianowany

Iwanowska Elżbieta

nauczyciel wych-fiz.,trener II klasy koszykówki-nauczyciel dyplomowany

Jaworski Michał

nauczyciel wych-fiz., trener L.A. II klasy – nauczyciel dyplomowany

Jęchorek Jarosław

nauczyciel wych-fiz-nauczyciel dyplomowany

Kalinowska Anna

nauczyciel j. polskiego, specjalista oligofrenopedagog, specjalista socjoterapii i resocjalizacji,nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej  - nauczyciel dyplomowany

Kata Marzena

pedagog szkolny, specjalista oligofrenopedagog, socjoterapeuta-nauczyciel kontraktowy

Klimczak Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody-nauczyciel dyplomowany

Kmieć Renata

nauczyciel j.niemieckiego i biologii-nauczyciel dyplomowany

Konieczna Danuta

nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej-nauczyciel mianowany

Kozak Andrzej

 nauczyciel doradztwa zawodowego

Kubala Łukasz

nauczyciel wych-fiz., trener L.A. II klasy-nauczyciel dyplomowany

Łuka Alicja

nauczyciel j. polskiego - nauczyciel dyplomowany

Łykus Agnieszka

nauczyciel j.polskiego, terapeuta-nauczyciel dyplomowany

Mackiewicz Grażyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany

Makowska-Rybak Iwona

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel dyplomowany

Malitowicz Monika

nauczyciel chemii-nauczyciel kontraktowy

Małdrzykowska Joanna

logopeda,pedagog, glottodydaktyk,  terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka-nauczyciel dyplomowany

Mańkowska Katarzyna

nauczyciel j.polskiego,specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany

Marek-Konopska Małgorzata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog z pedagogiką wspierającą, terapia pedagogiczna-nauczyciel dyplomowany

Marszał Anna

nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki-nauczyciel dyplomowany

Meller Iwona

psychoterapeuta-nauczyciel dyplomowany

Michalik-Wojtukiewicz Grażyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki-nauczyciel dyplomowany

Mielnik Joanna

nauczyciel informatyki , wychowania do życia w rodzinie i  historii- nauczyciel mianowany

Miklaszewska-Stawowa Iwona

nauczyciel bibliotekarz-nauczyciel dyplomowany

Olczak Monika

nauczyciel historii i WOS-u -nauczyciel mianowany

Piekarska Bogusława

nauczyciel j. polskiego - nauczyciel dyplomowany

Piotrowska Aleksandra

nauczyciel plastyki, techniki, zajęć technicznych,specjalista oligofrenopedagog- nauczyciel dyplomowany

Pogłódek Krystyna

nauczyciel biologii i fizyki, specjalista socjoterapii i resocjalizacji  - nauczyciel dyplomowany

Polak Aneta

nauczyciel j.niemieckiego, specjalista oligofrenopedagog,zarządzanie oświatą-nauczyciel dyplomowany

Ponarad  Magdalena

nauczyciel j. niemieckiego, geografii, muzyki, plastyki - nauczyciel kontraktowy

Protasewicz Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolej, specjalista oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna-nauczyciel dyplomowany

Skimina Katarzyna

psycholog-nauczyciel stażysta

Sochalec Małgorzata

nauczyciel matematyki-nauczyciel dyplomowany

Stefaniak Brygida

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej-nauczyciel mianowany

Stefaniak Ewelina

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel mianowany-nauczyciel na urlopie

Stelmasik Marzanna

nauczyciel przyrody,biologii, terapii pedagogicznej- nauczyciel dyplomowany

Szeremeta Janina

nauczyciel przyrody, wychowania do  życia w rodzinie,specjalista oligofrenopedagog-nauczyciel dyplomowany

Szot Anna

nauczyciel religii, wdż - nauczyciel dyplomowany

Szymczak Violetta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciel dyplomowany

Śliwińska Danuta

nauczyciel wych.-fiz.-nauczyciel mianowany

Telega-Piątkowska Joanna

nauczyciel j. angielskiego i historii, specjalista socjoterapii i resocjalizacji– nauczyciel dyplomowany

Wróblewski Paweł

nauczyciel wych-fiz.-nauczyciel dyplomowany

Zioła Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista oligofrenopedagog,specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją-nauczyciel mianowany

Zubrzycki Piotr

nauczyciel historii i historii i społeczeństwa-nauczyciel dyplomowany

Zygart Dorota

nauczyciel matematyki , informatyki i geografii - nauczyciel dyplomowany