Szkolny klub sportowy

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2018 NA DOLNYM ŚLĄSKU

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć orazsprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego  w danej szkole.

 

Celem programu:

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci  i młodzieży;
  7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

Zadania programu:

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych  i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w dwóch edycjach wiosennej 29.01.2018-22.06.2018 i jesiennej 3.09.2018-30.11.2018, systematycznych zajęć sportowych   w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.

W naszej szkole realizowana jest kolejna edycja tego programu.

 W obecnej edycji do programu dołączyła wraz z grupą dziewcząt z klas III-V pani Elżbieta Iwanowska, zajęcia w tym roku szkolnym odbywają się w SP2 przy ul. Reymonta 16 ( duża sala gimnastyczna):

 WTORKI ( 14. 20 – 15.20 )

 CZWARTKI (13.30 – 14.30 )

              Uwzględniając regionalne i lokalne tradycje naszego miasta zaproponowała dziewczętom zajęcia z piłkami; gry i zabawy przygotowujące do zespołowych gier sportowych , a przede wszystkim do mini koszykówki. Może niektóre z dziewczynek zechcą później kontynuować przygodę ze sportem w Uczniowskim Klubie Sportowym „Basket Zgorzelec” i tak jak ich starsze koleżanki (absolwentki naszej szkoły) będą zdobywały medale Mistrzostw  Polski.

W naszej szkole program ten realizują :

SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi w Zgorzelcu        Wróblewski       Paweł            klasy VI-VIII SP, II-III GIM

SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi w Zgorzelcu        Jaworski             Michał           klasy VI-VIII SP, II-III GIM

SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi w Zgorzelcu        Śliwińska            Danuta           klasa III

SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi w Zgorzelcu        Iwanowska        Elżbieta          klasy III-V