Wycieczka klasy 3c do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

 

W piątek 9 grudnia 2022 r. uczniowie klasy 3c wybrali się na wycieczkę do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze strukturą oraz zadaniami wykonywanymi przez pracowników sądu, rolą prawa w życiu każdego człowieka oraz poznanie przebiegu procesu sądowego. Na spotkanie przybyła sędzia Anna Szczepańska, która zaprosiła uczniów, m.in. do jednej z sal rozpraw. Wskazała miejsca zajmowane w czasie rozprawy przez sędziego, oskarżonego, adwokata oraz świadków. Pani sędzia pouczyła, jak należy właściwie zachowywać się w czasie rozprawy, pokazała również togę i łańcuch z wizerunkiem orła. W trakcie spotkania uczniowie mogli również poznać specyfikę pracy prokuratora i zobaczyć jak wygląda toga prokuratorska. Pod okiem pani sędziny uczniowie wzięli udział w symulowanej rozprawie sądowej i wcielili się w role uczestników procesu sądowego: sędziego, świadków, adwokatów, prokuratora, oskarżonych, protokolanta, funkcjonariuszy policji. Zrozumieli, że ludzie, którzy nie szanują przepisów i łamią prawo, zostają ukarani. Natomiast o tym, czy prawo zostało złamane i na jaką karę zasługuje osoba łamiąca prawo, decyduje sąd.

Wycieczka do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu była dla uczniów bardzo ciekawą lekcją, pełną nowych doświadczeń.

Wioletta Zdanowicz