Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w SP nr 2 w Zgorzelcu przy ul. E.Orzeszkowej

Punktualnie o godzinie 8:00 (wyjątkowo 04.09.2023 r.) Pani dyrektor Kinga Chuda – Jaworska, przy obecności uczniów, rodziców wychowanków i nauczycieli, zainaugurowała nowy rok szkolny 23/24. Wszystkim uczniom życzymy szkolnych sukcesów, a nauczycielom spokojnej i efektywnej pracy.