Dyrekcja

 

 

Dyrektor Szkoły

Kinga Chuda- Jaworska

 

Wicedyrektorzy Szkoły 

Agnieszka Kunicka - ds. klas 4-8

Violetta Szymczak- ds. klas 1-3