Dyrekcja

 

 

Dyrektor Szkoły

Kinga Chuda- Jaworska

 

Wicedyrektorzy Szkoły 

Agnieszka Kunicka

Violetta Szymczak ( urlop zdrowotny )