Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

 

Artykuły

UWAGA!

2018-05-24

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zostało ono uchwalone dwa lata wcześniej, tylko miało vacatio legis. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej a także na całym świecie o ile ktoś przetwarza dane osobowe obywatela Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określonych w art.13 lub 14 RODO  w zależności czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też  z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jarosława Iwaszkiewicza, z siedzibą przy ul. Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec
Dyrektor powołał inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, kontakt telefoniczny: 75 77 523-60 adres mailowy: kontakt@sp2zgc.pl – z dopiskiem w temacie inspektor danych osobowych.
Celem przetwarzania  danych osobowych uczniów przyjętych do szkoły do poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019, w oparciu o  wnioski  kandydatów do szkoły od 01 września 2018 roku, jest realizacja  zadań statutowych szkoły zgodnych z  ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) z dnia 7 września 1991 r. w tym w szczególności do diagnozowania uczniów, prowadzenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego tj.: przetwarzania danych osobowych ucznia poprzez wpis do e-dziennika zajęć szkolnych, poprzez wpis danych rodziców/opiekunów dziecka do e-dziennika zajęć szkolnych, przekazywania danych uczniów do  zmodernizowanego Systemy Informacji Oświatowej, współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną .
Ponadto prezentowanie wizerunku ucznia na stornie internetowej szkoły tj.  www.sp2zgc.pl, www.sp2zgorzelec.szkolnastrona.pl, na Facebooku szkoły tj.  https://pl-pl.facebook.com/pages/Szkoła-Podstawowa-Nr-2-Zgorzelec/543459215831905, umieszczaniu danych tj. imienia  pierwszej litery nazwiska na  tablicach wewnętrznych szkoły pod pracami wykonanymi przez ucznia, publikację imienia i nazwiska jako laureatów konkursów i olimpiad sportowych.

Odbiorcą danych przetwarzanych przez szkołę   tj.:
- dane kandydata: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia ucznia, nr pesel ucznia, adres zamieszkania ucznia, dane zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, informacje o stanie zdrowia ucznia gdy jest to istotne dla procesu nauczania lub innych opinii i diagnoz dotyczących rozwoju dziecka lub mających wpływ na jego rozwój;
dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata: imię i nazwisko,  adres zamieszkania,  nr telefonu, adres poczty elektronicznej;
jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jarosława Iwaszkiewicza,  z siedzibą przy ul. Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec oraz podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa (szkoły, poradnie, jednostka nadrzędna, organy państwowe tj. uprawniony Kurator Oświaty). Dane osobowe będą przechowywane  do czasu upływu okresu  nauczania i archiwizacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność   z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Ma Pani/Pan wniesienia skargi do GIODO (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Administrator Danych Osobowych

Czytaj więcej o: UWAGA!

Smaczna lekcja

2018-05-23

21 maja uczniowie klasy 1c na zaproszenie Państwa Suchcickich, odwiedzili Pizzerię Gatto Nero przy ul. Reymonta 5/1. Właściciele przybliżyli dzieciom historię pizzy a także „zdradzili” tajniki jej wypieku. Następnie mali kucharze samodzielnie wykonali pizzę. Potem z niecierpliwością czekali aż się upieką na efekty ich pracy. Okazało się, że pizza była pierwsza klasa! Nie zostało po niej ani okruszka :) Dziękujemy bardzo właścicielom pizzerii Państwu Suchcickim, uczniowie klasy 1c wraz z wychowawczynią.Takie niesamowite lekcje na długo pozostaną w naszej pamięci!

Czytaj więcej o: Smaczna lekcja

Młodzieżowe Zawody Wędkarskie

2018-05-23
 
W dniu 13.05.2018 r.odbyły się zawody Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej ESSOX-2-ZG w dyscyplinie spławikowej na zalewie Czerwona Woda w Zgorzelcu o Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec. W zawodach pod okiem doświadczonych wędkarzy instruktora Pana Adama Rebigera ,Prezesa Koła PZW Zgorzelec Pana Piotra Kękusia i dwóch sędziów uczestniczyło 12 zawodników w tym dwóch kolegów z Bogatyni i jeden kolega z Görlitz .
Z grupy zgorzeleckiej z naszej szkoły pierwsze miejsce zajął Kacper Grałek uczeń klasy VB, drugie miejsce zajął Paskal Pegen i czwarte miejsce Michał Przystaś. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy a najlepsi nagrody.
 
Uczestnicy zawodów:
 
Paskal Pegen, Michał Przystaś,Hubert Kapkowicz,Piotr Ławrynowicz,Artur Wojtukiewicz,Konrad Obuchowski,Filip Skibiński(Görlitz),Maciej Hęś (Bogatynia ),Maksymilian Wyrwał (Bogatynia),Kacper Grałek,Mikołaj Kopiński,Tomasz Dąbkowski.
Czytaj więcej o: Młodzieżowe Zawody Wędkarskie

Konkurs Historyczny WEHIKUŁ CZASU

2018-05-18

18 maja w SP 3 odbył się konkurs historyczny WEHIKUŁ CZASU. Wspaniale wypadli uczniowie naszej szkoły:

II miejsce zajęła Alicja Holy;

IV miejsce Damian Ramulewicz;

V miejsce Paweł Gorbacz.

Czytaj więcej o: Konkurs Historyczny WEHIKUŁ CZASU

Powiatowy Konkurs Wiedzy ,,Gatunki inwazyjne”

2018-05-18

16 maja 2018r. w Miejskim Domu Kultury odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy ,,Gatunki inwazyjne” zorganizowany przez Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu.

 Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 6c przygotowywani przez p. Marzannę Stelmasik: Tadeusz Chodorowski, Michał Gajek oraz Jakub Komsta.

 Klasy gimnazjalne reprezentowały uczennice 2b przygotowywane przez p. Krystynę Pogłódek: Oliwia Borucka, Paulina Gałach oraz Klaudia Małecka.

 Wyniki:

  I miejsce zajął Michał Gajek

  III miejsce zajął Jakub Komsta

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy.

Czytaj więcej o: Powiatowy Konkurs Wiedzy ,,Gatunki inwazyjne”

Wycieczka

2018-05-18

17 maja klasy 5a,b,c pojechały na wycieczkę. Odwiedzili Zamek Książ, Palmiarnie, ExploraPark w Wałbrzychu.

Czytaj więcej o: Wycieczka

Slime

2018-05-18

W dniu 16 maja uczniowie 6c na lekcji przyrody w ramach realizacji przygotowanego przez uczniów projektu pt. Slime mogli samodzielnie wykonać doświadczenie i otrzymać ciekawią masę plastyczną. Przekonali się że można się uczyć bawiąc.

Czytaj więcej o: Slime

„Nie dla narkotyków”

2018-05-17

W dniu 16 maja 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie edukacyjne dla rodziców   i nauczycieli, pn. „Nie dla narkotyków”. Działania profilaktyczne  realizowane przez  Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu mają na celu podniesienie wiedzy i świadomości osób dorosłych na temat problemu narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
Podczas spotkania funkcjonariusz KPP w Zgorzelcu pan Jarosław Szatkowski przedstawił rodzicom i nauczycielom  prezentację multimedialną oraz zaprezentował materiały dydaktyczne. Największym zainteresowaniem cieszyła się „walizka edukacyjna” z rekwizytami, które można na co dzień spotkać u młodych ludzi w domu i w szkole, a które do tej pory nie wzbudzały u dorosłych żadnych podejrzeń.
W spotkaniu wzięło udział ok. 240 rodziców uczniów z klas 6 i 7 oraz 2 i 3 z oddziałów gimnazjalnych.

Czytaj więcej o: „Nie dla narkotyków”

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej

2018-05-17
UWAGA!
Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się w środę 23.05.2018 o godz. 14.15 w sali gimnastycznej przy ul. Reymonta 16. Obowiązuje strój.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu

 

 

1. Bieg wahadłowy 3x10 m - próba szybkości

 wykonanie:

 Pokaz i objaśnienie: 1 próba rozgrzewkowa, 2 próby mierzone

 Testowany przyjmuje pozycję startu wysokiego za linią startu przy tyczce nr 1, naprzeciw linii mety - tyczka nr 2. Na sygnał „start” lub inny (np.  gwizdek)  biegnie jak najszybciej do tyczki nr 2, obiega w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara (lewym barkiem), biegnie do tyczki nr 1, obiega tyczkę jak wyżej  i biegnie w kierunku  mety

 pomiar:

Mierzący próbę ustawiony prostopadle do linii biegu naprzeciw tyczki nr 2.  Stoper zostaje uruchomiony z chwilą oderwania dowolnej nogi od podłoża, a wyłączony z chwilą przekroczenia linii mety (barki przekraczają linię tyczki nr 2). Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01s. W przypadku poślizgnięcia, przewrócenia się,  dopuszcza się powtórzenie próby.

2. Skok w dal z miejsca - próba mocy

 wykonanie:

Pokaz i objaśnienie: 1 próba rozgrzewkowa, 2 próby mierzone (jedna po drugiej).

Testowany staje w rozkroku (pozycja w rozkroku), tuż przed linią odbicia (nie można stać na linii), po czym wykonuje odbicie obunóż i ląduje na podłoże (można wykonywać zamachy i przedmachy, wychylać  się w przód i w tył, przetaczać się na stopach, ale nie wolno oderwać stóp od podłoża).                                       

                
pomiar:

odległość skoku mierzy się po linii prostej, prostopadle  od linii odbicia  skoku, do najbliższego  śladu pozostawionego przez dowolną część ciała - przymiar (listwa), w  przypadku upadku na  plecy badany może próbę powtórzyć.

Próbę wykonuje się dwukrotnie – jedna po drugiej, wynik podaje się z dokładnością do 1 cm. Zapisujemy wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

 

3.  Rzut piłką lekarską znad głowy w przód - próba siły

 wykonanie: 

Pokaz i objaśnienie: 1 próba rozgrzewkowa, 2 próby mierzone.

Testowany staje w rozkroku (pozycja w rozkroku) przodem do kierunku rzutu, tuż przed linią rzutu (nie można stać na linii), ramiona uniesione nad głową, piłka trzymana w dłoniach oburącz. Wychylając się w tył wykonuje wyrzut, tzw. „ autem” (można wychylać się w przód i w tył, przetaczać się na stopach, ale nie wolno oderwać stóp od podłoża). Po rzucie nie wolno przekroczyć linii rzutu żadną częścią ciała.

pomiar:

odległość rzutu mierzy się od linii rzutu do najbliższego śladu pozostawionego przez piłkę - bliższa krawędź piłki, po linii prostej, prostopadle  do linii rzutu. Próbę wykonuje się dwukrotnie – jedna po drugiej.

Wynik  podaje się z dokładnością do 5 cm. Zapisujemy wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

 


Czytaj więcej o: Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej

Mini Euro Zgorzelec- eliminacje grupy 2

2018-05-17

11 maja 2018r na orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Reymonta 16 zostały rozegrane mecze eliminacyjne grupy 2. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i do ostatniego meczu nie wiadomo było kto awansuje do finału. W pierwszym meczu SP Pieńsk zremisował z SP 5 ze Zgorzelca 1:1. W drugim spotkaniu Węgliniec okazał się lepszy od SP 5 wygrywając 4:0. Awans zagwarantowała sobie szkoła z Pieńska wygrywając w ostatnim meczu z Węglińcem 2:0. Tym samym SP Pieńsk awansuje z miejsca pierwszego, a Węgliniec z miejsca drugiego. Czekamy na rozstrzygnięcie grupy 4.

Czytaj więcej o: Mini Euro Zgorzelec- eliminacje grupy 2

Lekkoatletyka dla każdego! - brawo SP2!

2018-05-16

W dniu 28.04.2018 roku (sobota), na Stadionie Miejskim w Zgorzelcu odbyły się zawody w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! 

Dzieci startowały w konkurencjach indywidualnych: 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz 600 m i 1000 m, w podziale na kategorie wiekowe.

Naszą szkołę z sukcesami reprezentowali uczniowie z klasy sportowej - 4a. Laura Pająk jako jedyna dziewczynka w naszej reprezentacji zajęła III miejsce w rzucie piłeczką palantową. Również III miejsce w rzucie piłeczką palantową zdobył Marcel Olszanowski. Dużą konkurencję mieli: Jakub Zwierzyński oraz Łukasz Wilczyński przy skoku w dal, ponieważ o medalu zdecydowały centymetry. Kuba o 1 cm przegrał srebny medal, natomiast Łukasz również 1 cm zdecydował, że przegrał rywalizację o brązowy medal!!! Miłosz Fryszer wywalczył w biegu na 60m również brązowy medal!

Na starcie pojawiły się reprezentacje z następujących ośrodków: Bogatynia, Bolesławiec, Bolków, Bielawa, Jawor, Jelenia Góra, Lubin, Olszyna, Polkowice, Rakowice, Węgliniec i Zgorzelec. Za miejsca I-III, w każdej konkurencji i kategorii wiekowej, dzieci otrzymywały pamiątkowe medale.

W sumie, w zawodach wzięło udział blisko 140 dzieci, więc dorobek czterech brązowych medali na pięciu zawodników uważam za sukces. Gratuluję wszystkim zawodnikom  życzę dalszych sportowych sukcesów.

 

Danuta Śliwińska

Czytaj więcej o: Lekkoatletyka dla każdego! - brawo SP2!

MŁODZIEŻOWE Zawody wędkarskie

2018-05-16

W dniu 13.05.2018 r.odbyły się  zawody Młodzieżowej  Szkółki Wędkarskiej ESSOX-2-ZG w dyscyplinie spławikowej na zalewie  Czerwona Woda w Zgorzelcu o Puchar Burmistrza  Miasta Zgorzelec. W zawodach pod okiem  doświadczonych wędkarzy instruktora Pana Adama Rebigera ,Prezesa Koła PZW Zgorzelec Pana Piotra Kękusia i dwóch sędziów uczestniczyło 12 zawodników  w tym dwóch kolegów  z Bogatyni i jeden kolega z Görlitz .

Z grupy  zgorzeleckiej z naszej szkoły  drugie miejsce  zajął  Paskal  Pegen  i czwarte miejsce  Michał  Przystaś. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy a najlepsi nagrody.

Uczestnicy  zawodów:

Paskal Pegen, Michał  Przystaś,Hubert Kapkowicz,Piotr Ławrynowicz,Artur Wojtukiewicz,Konrad Obuchowski,Filip Skibiński(Görlitz),Maciej Hęś (Bogatynia ),Maksymilian  Wyrwał (Bogatynia),Kacper Grałek,Mikołaj  Kopiński,Tomasz Dąbkowski.

Czytaj więcej o: MŁODZIEŻOWE Zawody wędkarskie

Gratulacje!

2018-05-16

Miło jest mi poinformować, że w Międzynarodowym Konkursie  KANGUR MATEMATYCZNY 2018. Wyróżnienie otrzymały uczennice klasy 3C: Joanna Puchalska oraz Laura Michalak.

Szkolny koordynator konkursu-Jadwiga Proniewicz- Hasiak.

Czytaj więcej o: Gratulacje!

20-lecie Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz

2018-05-15

Z okazji dwudziestolecia ustanowienia Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz z inicjatywy  lokalnych samorządów obydwu państw zorganizowany został QUIZ z zakresu historii powstania i działalności Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz dla uczniów szkół ze Zgorzelca i Goerlitz. W formie zabawy interaktywnej uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z historii lokalnej. Uczniowie bardzo dobrze się bawili a widownia miała możliwość utrwalić sobie najważniejsze wydarzenia z ostatniego dwudziestolecia naszego miasta. Spotkanie zorganizowane zostało w synagodze, jedynym takim sakralnym obiekcie w naszym regionie co dodało uroku spotkaniu.

Czytaj więcej o: 20-lecie Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz

Koncert

2018-05-15

14 maja 2018r. uczniowie klas 1-3 byli na koncercie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu. Mali artyści to uczniowie zgorzeleckich szkół, pięknie zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach muzycznych. Koncert poprowadziła pani Małgorzata Duda, dziękujemy!

Czytaj więcej o: Koncert

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

2018-05-15

Dzisiaj w naszej szkole odbywały się Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego - wydarzenie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Edukatora Bezpieczeństwa Cyfrowego Panią Małgorzatę Walczak. Zajęcia odbywały się w ramach ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Nasza szkoła znalazła się w gronie 2200 szkół z całej Polski.

Najpierw w auli naszej szkoły przeprowadzona została prelekcja dla klas VI, VII SP i II klas G
Potem trzy wybrane klasy miały zajęcia w formie warsztatów, na temat jak chronić swój wizerunek w sieci.
Na koniec dyrekcja szkoły raz z całym gronem pedagogicznym odbyła szkolenie, bo ważna jest  świadomość nas nauczycieli jak ustrzec Was przed zagrożeniami Internetu.
Mam nadzieję, że dzień dzisiejszy przyczyni się do zwiększenia Waszej wiedzy na temat jak bezpiecznie korzystać z Internetu
Joanna Mielnik

Czytaj więcej o: Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

Wyniki klasyfikacji za miesiąc kwiecień 2018- klas 6-7 oraz klas gimnazjum

2018-05-11

Klasyfikacja po 7 miesiącach- klas 6-7 oraz klas gimnazjum

2018-05-11

Powiatowy Konkurs Recytatorski klasa IV-VI

2018-05-12

7 maja 2018 roku w MDK Zgorzelec odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski klasa IV-VI
Uczennica klasy 4c  Hanna Zwolak zajęła drugie miejsce! Gratulujemy!

Czytaj więcej o: Powiatowy Konkurs Recytatorski klasa IV-VI

Czytać każdy może, ale Mistrz jest tylko jeden ….

2018-05-15

W piątek 11 maja w szkolnej bibliotece odbył się Konkurs Pięknego Czytania, podczas którego 27 uczniów z klas I-III walczyło o tytuł Mistrza Pięknego Czytania. Zadaniem uczestników w pierwszej części było przygotowanie dowolnego fragmentu prozy i zaprezentowanie go przed czteroosobowym jury. Czas prezentacji nie mógł przekroczyć półtorej minuty. Wśród prezentowanych utworów znalazły się m.in.: Jaś i Małgosia, Żółw i zając, Dziewczynka z zapałkami, przygody Martynki, Neli, Mikołajka czy Krecika, Kwiat paproci, Dukat, Księga dżungli, Srebrny dzwoneczek, Kuba i Buba, czyli…, Białóśnieżka i Różyczka, Ania z Zielonego Wzgórza czy Mały Książę. 

W drugiej części uczniowie mieli przeczytać fragment tekstu z książki Astrid Lindgren pt.: „Dzieci z Bullerbyn”. Trudność w tej rundzie polegała na tym, że uczestnicy nie znali wcześniej tekstów, z którymi musieli się zmierzyć.

Podczas oceny jury oceniało: właściwy dobór tekstu do osoby, płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję, interpretację czytanego tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Każdy etap podlegał osobnej ocenie.

Po podsumowaniu wyników z rundy pierwszej i drugiej okazało się, ze Mistrzem, a właściwie Mistrzynią Pięknego Czytania została uczennica klasy Ia HANIA WIERNICKA, która zaprezentowała fragment historii pt. „Skarby na strychu” zdobywając 171 punktów na 180 możliwych. Tuż za zwyciężczynią ze 170 punktami uplasował się pierwszy wicemistrz - Krystian Tryliński z klasy IIIa z utworem „Lewy, chłopak, który zachwycił świat”. Suma 167 punktów dała tytuł drugiego wicemistrza Nataszy Królikiewicz z kl. Ic, która zachwyciła jury swoją interpretacją Czerwonego Kapturka. Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia dla: Dawida Koputa z kl. Ib, Roksany Podłużnej z kl. IIIa oraz Adama Leszczuka także z kl. IIIa.

Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim uczestnikom, którzy musieli zmierzyć się nie tylko z nieznanym wcześniej tekstem „Dzieci z Bullerbyn”, presją czasu ale także tremą i stresem związanym z występem przed komisją. Podziękowania także należą się rodzicom oraz jury.

                                                          

Czytaj więcej o: Czytać każdy może, ale Mistrz jest tylko jeden ….


Kalendarium

Piątek, 2018-05-25

Imieniny: Borysa, Magdy

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1527263
  • Do końca roku: 220 dni
  • Do wakacji: 28 dni

Ilosc zapytan : 205